img

【招标结果公示】资本市场学院2020-2021年度饮用水采购项目成交结果公示

2020-09-09

采购项目名称: 资本市场学院2020-2021年度饮用水采购项目

采购内容:        瓶装水、桶装水采购及配送服务

采购方式:        公开招标

成交供应商:     深圳市泉润桶装水有限公司

TOP