img

【成交结果公示】会务与办公用品2021-2024年度供应商遴选项目成交结果公示

2021-09-06

采购项目名称:  会务与办公用品2021-2024年度供应商遴选项目

采购内容:         会务与办公用品

采购方式:         公开招标

成交供应商:     深圳市优秘商贸有限公司  

成交金额:         300万元(三年合计限额)

TOP