img

【招标结果公示】资本市场学院会务服务供应商入库项目(二次)成交结果公示

2020-08-07

采购项目名称:资本市场学院会务服务供应商入库项目(二次)

采购内容:会务服务

采购方式:公开招标

成交供应商:深圳市艾利艾文化科技有限公司

                    深圳市宝瑞通咨询管理服务有限公司

TOP